Dziś jest: 26 maja 2020
Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny
Share on Facebook

Kalendarz

 • Maj 2020

  1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
 • Czerwiec 2020

  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30
 • Kwiecień 2020

  1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30

 

Aktywność poselska

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu

Interpelacje

Głosowania

Przynależność do komisji i podkomisji

Komisja Infrastruktury (Plan pracy)

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Plan pracy)

Przynależność do zespołów parlamentarnych

 

KOMITET CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO


DEKLARACJA  


Wideo

 

Polecamy

 

 

Konferencja Europa Karpat z udziałem Marszałka Sejmu oraz Parlamentarzystów w Przemyślu

W sobotę 27 lutego 2016 roku odbyła się w Przemyślu międzynarodowa konferencja „Europa Karpat”. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele parlamentów narodowych, administracji rządowej i samorządowej  z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii oraz innych państw. Program obejmował IV panele  w których wystąpiło ponad 20 mówców. Poruszali oni szereg tematów dotyczących min.  bezpieczeństwa i ochroną granic oraz współpracą międzynarodowej w obrębie Karpat. Poseł Piotr Babinetz wystąpił w IV panelu - Współpraca w dziedzinie kulturalnej.

O bezpieczeństwie w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym o bieżącej sytuacji związanej z migracją i kontrolą granic, możliwościach współpracy na rzecz poprawy infrastruktury w regionie karpackim oraz kulturze i wspólnym dziedzictwie rozmawiali dziś w Przemyślu uczestnicy konferencji Europa Karpat. Spotkanie odbyło się już po raz 11 z inicjatywy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wzięli w nim udział m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, parlamentarzyści, przedstawiciele polskiego rządu, samorządów oraz liczni goście ze Słowacji, Węgier, Czech, Ukrainy i Rumunii.

Na dzisiejszą konferencję złożyły się cztery panele tematyczne, w których głos zabrało ponad dwudziestu mówców.

- Tematem dzisiejszego spotkania będą przede wszystkim sprawy ważne dla mieszkańców regionu karpackiego - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas otwarcia konferencji. Podkreślił również, że konferencja ta ma wiele wymiarów, a przez ostatnie lata stała się dobrą tradycją i platformą wymiany poglądów. - Podczas naszych spotkań szukamy mocnych form współpracy - dodał marszałek.

Bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej: bieżąca sytuacja polityczna i bezpieczeństwo energetyczne

To pierwszy z tematów dzisiejszego spotkania. W dyskusji głos zabrali przedstawiciele parlamentów narodowych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy. O sytuacji w Europe Środkowo-Wschodniej mówił m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Zwrócił on uwagę na cztery dominujące zagrożenia wewnątrzunijne: kwestię uchodźców, kryzys euro, potencjalne wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE oraz biurokrację europejską. Wicemarszałek podkreślił też, że Europę dotyka kryzys fundamentalnych wartości: obywatelskich, sprawiedliwości i solidarności. - Chcielibyśmy nadać szczególną wartość solidarności pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej, a to oznacza realizację szczególnych celów - Wicemarszałek mówił także o zagrożeniach jakie dotknęły strefę Schengen - Nie chcemy, aby podzieliły nas emocje, a kryzys dotknął nasze państwa (...) Nie ma potrzeby byśmy zamykali między sobą granice - dodał.

Kwestię kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej omówił wiceprzewodniczący Senatu Republiki Czech Premysl Sobotka. Podkreślił on, że zadaniem polityków jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Dodał też, że aby pokonać kryzys potrzebne są odważne decyzje, a jak zaznaczył z tym Europa ma problem. Paneliści poruszyli także kwestie obrony granic strefy Schengen (w tym w ramach Grupy Wyszehradzkiej) oraz ochrony wspólnych wartości europejskich. Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Izabela Kloc zwróciła uwagę na wagę solidarności między państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Jak zaznaczyła - jest ona gwarantem bezpieczeństwa w regionie.

O bezpieczeństwie energetycznym w pierwszej części spotkania mówili m.in. pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz przewodniczący Komisji Gospodarki Rady Narodowej Republiki Słowacji. W dyskusji zwrócono uwagę kwestie poprawy niezależności i wydajności energetycznej oraz liberalizacji rynków energetycznych.

Strategia Karpacka

To ona zdaniem uczestników spotkania stanowi podstawę dalszego rozwoju w regionie. Podczas dzisiejszej konferencji omówiony został aktualny stan pracy nad Strategią Karpacką. Jak podkreślono w debacie - rośnie znaczenie strategii makroregionalnych w polityce rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński mówił, że to właśnie one mogą odegrać szczególną rolę w podziale środków w ramach budżetu UE po 2020 roku. Minister podkreślił też, że strategie makroregionalne to ważne narzędzie efektywnej koordynacji działań oraz katalizator współpracy transgranicznej. Karpaty - zdaniem panelistów - to brakujący region pośród działających już obecnie strategii makroregionalnych.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że priorytetami współpracy są: poprawa infrastruktury, ochrona środowiska, rozwój gospodarczy i turystyka.

O tworzeniu nowoczesnej sieci transportowej jako podstawowego warunku rozwoju gospodarczego mówił natomiast minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Zwrócił uwagę m.in. na rozbudowę międzynarodowego szlaku Via Carpathia (z Grecji po Litwę). Podkarpacką częścią tego projektu jest rozbudowa trasy S19 (od miejscowości Barwinek do granicy z województwem lubelskim).

Podczas tego panelu podkreślano też, że Karpaty mimo swojego bogactwa kulturowego i przyrodniczego należą do najbiedniejszych obszarów w Europie. Długoterminowa wizja rozwoju powinna wykorzystywać zatem odpowiednie instrumenty polityki spójności w ramach UE.

Współpraca ekonomiczna - inicjatywy i projekty o wymiarze gospodarczym, turystycznym i ekologicznym

To kolejny z tematów dzisiejszej konferencji. Jednym z panelistów był szef Służby Celnej Marian Banaś, który mówił o usprawnianiu działań celnych i realizacji reformy administracji skarbowej i celnej w Polsce. Jak podkreślił skuteczne działania służby celnej sprzyjają przedsiębiorczości.

Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski omówił natomiast działania w zakresie realizacji planu zrównoważonej turystyki, odniósł się przy tym do przygotowań związanych z organizacją II Forum Turystyki Państw Karpackich.

Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele samorządów. Jak wielokrotnie podkreślono priorytetowy dla regionu jest rozwój korytarzy transportowych. To bowiem one bezpośrednio wzmocnią konkurencyjność gospodarczą i pozytywnie wpłyną na rozwój regionu

Obradujący zwrócili także uwagę na ochronę dziedzictwa narodowego. Omówili m.in wspólne inicjatywy w dziedzinie kultury jak np. odbudowę obserwatorium na Górze Pop Iwan na Ukrainie.


Współpraca w dziedzinie kulturalnej

- To dzięki takim spotkaniom jak dzisiejsze budujemy wspólnotę narodów Europy Środkowo - Wschodniej - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak podkreślił, wspólny język między państwami regionu karpackiego umożliwiają podobne doświadczenia historyczne i  wymiana dobrych praktyk w wielu dziedzinach m.in. w zakresie służbie zdrowia. Zdaniem Jana Dziedziczaka sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych -  to właśnie wspólnota państw regionu karpackiego jest kluczem do odnoszenia sukcesów w strukturach Unii Europejskiej i NATO.

Na konferencji w Przemyślu był także obecny prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. - Przyszedł czas na szerszą współpracę medialną – mówił prezes TVP. Przedstawił on propozycję stworzenia wspólnego ośrodka telewizyjnego (międzynarodowej agencji informacyjnej) dla Europy Środkowo-Wschodniej. Jak zaznaczył, na chwilę obecną współpraca medialna nie wychodzi poza tę na poziomie ośrodków regionalnych, co  zdaniem prezesa, nie jest wystarczające. Nowy kanał telewizyjny nadawałby całodobowo, w języku angielskim i koncentrowałby się na wspólnych tematach interesujących mieszkańców tej części Europy.

Cykl konferencji „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. W jego ramach odbyły się już sesje m.in. w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie. Spotkania przedstawicieli państw regionu karpackiego mają na celu wzmocnienie współpracy państw regionu, a także partnerskich więzi pomiędzy nimi. Jednocześnie konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też Europy Środkowo-Wschodniej.

Żródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp

 

 

Sondaż - partie polityczne

Sondaże

Sondaże Prawa i Sprawiedliwości

Wyjazdy i spotkania członków PiS z Polakami

Linki

Polecane strony